Buis N° 3 21/08/06—07/04/19

Bonsai-Buis-de-chine-3 Buis N°3 - 2006 - Buxus harlandii Hance
Buis N°3 - 2006 - Buxus harlandii Hance
Bonsai-Buis-de-chine-3 Buis N°3 - 2008 - Buxus harlandii Hance
Buis N°3 - 2008 - Buxus harlandii Hance
Bonsai-Buis-de-chine-3 Buis N°3 - 2010 - Buxus harlandii Hance
Buis N°3 - 2010 - Buxus harlandii Hance
Bonsai-Buis-de-chine-3 Buis N°3 - 2010 - Buxus harlandii Hance
Buis N°3 - 2010 - Buxus harlandii Hance
Bonsai-Buis-de-chine-3 Buis N°3 - 2012 - Buxus harlandii Hance
Buis N°3 - 2012 - Buxus harlandii Hance
Bonsai-Buis-de-chine-3 Buis N°3 - 2014 - Buxus harlandii Hance
Buis N°3 - 2014 - Buxus harlandii Hance
Bonsai-Buis-de-chine-3 Buis N°3 - 2019 - Buxus harlandii Hance
Buis N°3 - 2019 - Buxus harlandii Hance